Zapraszam osoby chętne do współpracy jako fotomodelki / fotomodele do pobrania i wypełnienia Karty Informacyjnej FOTOMODELKI .Wypełnione karty można dostarczyć :
– osobiście do siedziby Jeleniogórskiego Towarzystwa Fotograficznego: 58-500 Jelenia Góra, Al.Wojska Polskiego 37 w czwartki w godzinach 17.00-19.00, z adnotacją  „dla Piotra Garbata”,
– pocztą na adres ( j/w ) Towarzystwa,
– w formie elektronicznej ( łącznie ze zdjęciem ) na adres poczty e-mail : piotr@garbat.com
Podanie nr telefonu i adresu e-mail ułatwi ewentualny kontakt z kandydatką ( kandydatem ). Osoby nie posiadające zdjęć proszone są o kontakt telefoniczny ( telefon w nagłówku ankiety ) celem uzgodnienia / ustalenia terminu ewentualnej ( krótkiej ) sesji fotograficznej w studio celem uzupełnienia ankiety. Wybrane osoby zapraszane będą na sesje fotograficzne, plenery i warsztaty oraz sesje i warsztaty organizowane przez Jeleniogórskie Towarzystwo Fotograficzne. Szczegóły współpracy będą uzgadniane indywidualnie.

Karta informacyjna FOTOMODELKI – do pobrania.

Modelka

PaulaM

Paula